regionalny system usług

regionalny system usług   instytucje otoczenia biznesu przedsiębiorcy
Strona internetowa RSU   Wejście dla instytucji otoczenia biznesu Wejście dla inwestorów i przedsiębiorcówfinansowanie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego